• Cardoso, A. (1997). A comunidade, a escola e os valores. In M. Patrício (Ed.), A escola cultural e os valores (pp. 519-524). Porto: Porto Editora.
  • Kohlberg, L. & ali. (2008). La educación moral según Lawrence Kohlberg. San Francisco: Harper and Row.
  • Ryan, K. (1997). Direct moral education. In M. Patrício (Ed.), A escola cultural e os valores (pp. 83-93). Porto: Porto Editora.
  • Sánchez Páscua, F. (1997). ¿En Que valores educamos? In M. Patrício (Ed.), A escola cultural e os valores (pp. 259-266). Porto: Porto Editora.
  • Simon, S. & ali. (1995). Values Clarification. A Practical, Action-Directed Workbook. New York: Warner Books.

Contactos

Extensão Universitária

Secretariado
E-mail: extuniv.ft@ucp.pt

Drª Marta Salvador
Tel.: 217 214 154